ČASTÉ DOTAZY

 1. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU PLAVÁNÍ
 2. OMLUVY A NÁHRADY
 3. KURZOVNÉ
 4. ZRUŠENÍ KURZU

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU PLAVÁNÍ

Mám zájem o kurz plavání, jak mám postupovat?

 • Pokud máte zájem o lekce plavání, je nezbytné vyplnit nezávazný rezervační formulář, který naleznete na webových stránkách https://www.plavani-zabicka.cz/rezervace. Přijetí rezervace Vám zpětně z naší strany potvrdíme e-mailem. Pak se již nemusíte o nic starat, budeme Vás následně informovat o termínu elektronických zápisů do kurzu.

Jaká je šance, že se do kurzu dostanu?

 • Do kurzů jsou přednostně zapisování naši stávající plaváčci, poté jsou volná místa nabídnuta nováčkům. Pokud máte o kurz vážný zájem je potřeba si hlídat termín elektronického zápisu a přihlásit se co nejdříve po obdržení odkazu na přihlášení. Přesný termín zaslání odkazu na přihlášení Vám napíšeme několik dní předem e-mailem.

Jak probíhá řádné přihlášení do kurzu?

 • Po vyplnění rezervace Vám bude zaslána odpověď a bližší informace. Přihlašování probíhá skrze rozeslaný odkaz s termíny, ze kterých si budete moct vybrat.

 Je možné, že s plaváčkem absolvujeme více kurzů ve stejné věkové kategorii?

 • Ano, je to možné. Některé věkové kategorie zahrnují plaváčky až s půlročním věkovým rozdílem. (Např. pokud nastoupí 14 měsíční plaváček do věkové kategorie 13 - 18 měsíců, po absolvování kurzu bude plaváčkovi 16 / 17 měsíců a v následujícím kurzu bude spadat opět do skupiny 13 - 18 měsíců).

OMLUVY A NÁHRADY

 Jak omluvit lekci, na kterou se nemůžu dostavit?

 • Po přihlášení do systému omluv a náhrad Auksys https://zabicka.auksys.com/master/ můžete nalézt seznam všech lekcí, které v rámci aktuálního kurzu máte absolvovat. Zde můžete jednotlivé lekce omluvit. Pro omluvy lekcí není nastaven žádný limit (lze omluvit jakoukoliv vaši lekci v systému), pouze je nutné dodržet podmínku omluvení lekce do 9:00 hodin v den, kdy lekce probíhá.

 Jaký je rozdíl mezi omluvenou lekcí a lekcí pozdě omluvenou?

 • Za omluvenou lekci je brána lekce, která byla omluvena do 9:00 hodin ráno daného dne, kdy lekce probíhá. Po omluvení lekce se připíše kredit, který lze využít na náhradu.

 • Lekce omluvená pozdě je lekce omluvená po 9:00 hodině daného dne, kdy lekce probíhá, není připsán kredit pro možnou náhradu.

 Jak si mohu vybrat náhradní lekci?

 • V systému omluv a náhrad Auksys https://zabicka.auksys.com/master/ v záložce “Kalendář kurzů” jsou zobrazeny všechny věkově i dovednostně vhodné lekce pro daného plaváčka, na které je možné volný kredit z omluvené lekce využít.

V záložce “Kalendář kurzů” jsou lekce označené modrou, zelenou a červenou barvou, co to značí?

 • Lekce označeny modře jsou lekce, na které jste řádně přihlášeni.

 • Lekce označeny zeleně mají volnou kapacitu plaváčků, na tuto lekci si můžete přihlásit náhradu.

 • Lekce označeny červeně jsou plně obsazeny. Na tyto lekce lze nastavit hlídání uvolnění místa.

Kdy mohu kredity za omluvené lekce využít?

 • Kredity za omluvené lekce můžete využít v průběhu celého kurzu a následně i čtyři týdny po skončení kurzu. (Výjimkou je dubnový kurz, který nemá k dispozici klasické čtyři týdny po skončení kurzu na vybírání náhrad z důvodu letních prázdnin. Volné kredity jsou zde řešeny plavenkami pro volný vstup do bazénu).

Pokud mi zbydou volné kredity i po uplynutí bonusových čtyř týdnů (mimo dubnový kurz), kredity propadají?

 • Ano. Následně NENÍ možné kredity žádným způsobem využít. Doporučujeme tedy, abyste své náhrady využívali včas a kredity Vám nepropadly. 

Počet plavenek, které obdržím po skončení dubnového kurzu za omluvené lekce se bude shodovat s počtem omluvených lekcí?

 • Nikoliv. Klient obdrží za 1 kredit (1 omluvenou lekci) 1 ks plavenky, za 2 a více kreditů (2 a více omluvených lekcí) 2 ks plavenek.

 Co je to plavenka?

 • Plavenka je poukaz pro volný vstup na plavecký bazén pro 1 dítě a 1 doprovod na 60 minut.

 Mám nastaveno hlídání lekce, co teď?

 • Jakmile se z dané hlídané lekce někdo omluví, systém Vás upozorní prostřednictvím SMS o volném místě a automaticky Vás do lekce přihlásí. Pokud se z lekce nikdo neomluví, kredit se Vám přičte zpět.

 Kolik lekcí je možné hlídat najednou?

 • Lze mít nastavené hlídání maximálně na dvě lekce.

KURZOVNÉ

Kdy mohu zaplatit kurzovné?

 • Zaplatit kurzovné můžete ihned po obdržení faktury e-mailem. Nejpozději však do data splatnosti uvedeného na faktuře. Prosíme vždy o vyplnění příslušného variabilního symbolu..

 Jakým způsobem je možné kurzovné zaplatit?

 • Kurzy lze hradit bankovním převodem, hotovostí, platební kartou, Benefity PLUS, Benefity.cz, Infinit Kartou, Edenred benefitní kartou, Flexi Pass Card a jinými druhy papírových poukázek Sodexo a Edenred.

ZRUŠENÍ KURZU

 Mohu zrušit zaslanou rezervaci?

 • Vyplnění rezervace na našich webových stránkách je nezávazné až do chvíle, než je plaváček řádně zapsaný do kurzu. 

 Už jsem se do kurzu řádně zapsal/a , ale rozmyslel/a jsem si to, co teď?

 • Kurz lze bezplatně zrušit do 7 dnů před jeho začátkem (týden před Vaší první lekcí). Termín první lekce naleznete v potvrzovacím emailu, který jste obdrželi jako odpověď na elektronické přihlášení. Pokud do první lekce zbývá méně než 7 dní, budeme po vás požadovat storno poplatek ve výši 1 000,- Kč.

 Lze zrušit kurz v jeho průběhu?

 • Zrušení kurzu v jeho průběhu je možné pouze ze závažných důvodů (jako je např. dlouhodobá nemoc). Tyto situace se řídí dle obchodních podmínek a jsou s klientem řešeny individuálně.

Napište nám

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem se předem seznámil/a s přesnými podmínkami zpracování osobních údajů správcem tak jsou uvedeny ZDE a byl/a o rozsahu a způsobu zpracování, jakož i o svých právech, které pro mě ze zpracování vyplývají, správcem řádně informován/a. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu nebo jiného zániku oprávnění ke zpracování osobních údajů.

povinné položky

Nahoru