Provozně-bezpečnostní řád dětského plavání

ZONA V POHYBU STEP


Provozovatel: Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. se sídlem: Malletova 2350, 190 00 Praha 9, IČO: 24242144, DIČ: CZ24242144
Provozovna: Vodní a saunový svět s.r.o. v prostorách INFINIT STEP, Malletova 2350, 190 00 Praha 9

 

ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení

Provozně bezpečnostní řád dětského plavání ZONY V POYBU je dodatkem Provozně bezpečnostního řádu SPORTCENTRA STEP, resp. části vztahující se k Vodnímu a saunovému světu provozovaného Vodní a saunový svět s.r.o. a každý návštěvník je povinen chovat se ve Vodním a saunovém světě v souladu s těmito řády. Dále je návštěvník povinen respektovat a řídit se upozorněními a pokyny trenéra/instruktora a dalších zaměstnanců Vodního a saunového světa. Vstupem do Vodního a saunového světa se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením těchto řádu, pokynům trenéra/instruktora a zaměstnanců Vodního a saunového světa.
V případě nedodržení těchto řádu či neuposlechnutí pokynů trenéra/instruktora či dalších zaměstnanců Vodního a saunového světa může být účastník kurzu z Vodního a saunového světa vykázán bez možnosti návratu ceny vstupného; při neuposlechnutí výzvy k odchodu bude účastník kurzu vykázán za pomoci Městské policie či Police ČR.

Vodní a saunový svět každému účastníkovi ukládá povinnost informovat trenéra/instruktora před zahájením lekce o jeho zdravotních problémech, jako jsou např. epilepsie, cukrovka, astma, těžké alergie, onemocnění srdce a cév, onemocnění páteře, vysoký krevní tlak, a dále o těhotenství. Neučiní-li tak a dojde-li v průběhu cvičení/v důsledku cvičení ke komplikacím či zhoršení jeho stavu, neodpovídá Vodní a saunový svět za vzniklou škodu na zdraví. Zhodnotí-li trenér/instruktor, že je možné absolvovat cvičení s jemu oznámeným zdravotním problémem, bude účastníku vždy vysvětlena a ukázána pro něj vhodná alternativa cviku; účastník je pak povinen dbát jeho pokynů. Rodič je povinen dbát na bezpečnost dítěte po celou dobu návštěvy Vodního a saunového světa. Za případné zranění dítěte nenese Vodní a saunový svět žádnou odpovědnost.

 

ČLÁNEK 2. Kurzy plavání pro předškolní a školní děti = kurzy bez rodičů

Hloubka bazénu: 120-160 cm

Věk dětí: 3-18 let

Teplota vody: 31 stupňů Celsia

Délka trvání lekce: 40 min + 5 min administrativa

Počet dětí v lekci: 6-10 dětí = 1 instruktor, 11-15 dětí = 2 instruktoři

Děti jsou rozřazovány do skupin dle plaveckých dovedností a věku

Instruktoři jsou absolventi kurzů akreditovaných MŠMT
 

ČLÁNEK 5. Pokyny pro účastníky kurzů bez rodičů

1. Rodič se po příchodu hlásí na recepci, kde mu budou předány čipové hodinky, které se po skončení kurzu při odchodu z šatny vrací na recepci
2. Rodič přichází s dítětem do šatny včas, aby mu pomohl s důkladnou hygienou a převléknutím do plavek
3. Rodič preventivně dítě vybídne k vykonání potřeby na toaletě
4. Poté rodič s dítětem odchází do prostor sprch, kde dítě důkladně bez plavek umyje mýdlem a teplou vodu. Vlasy je nutné umýt šampónem, nebo použít koupací čepici.
5. Dítě vstupuje do bazénu v plavkách, které musí být před každou lekcí důkladně vyprány.
6. Po vykonání důkladné hygieny, rodič vstupuje s dítětem do prostor před turnikety a to 5 minut před začátkem lekce. Zde vyčká příchodu instruktora, který si celou skupinku dětí včas vyzvedne.
7. Rodič v šatech nevstupuje za turnikety do prostor bazénu, pokud nehodlá využít bazén jako zákazník. V tomto případě vykoná v prostorách sprch důkladnou hygienu a poté se převlékne do plavek, které jsou před každou návštěvou bazénu vyprány.
8. Veškeré potřebné pomůcky pro kurz plavání dětem zapůjčí instruktor v průběhu lekce, dle svého uvážení.
9. Rodič je povinen své dítě po skončení kurzu opět včas vyzvednout v místě před turnikety, kam jsou děti vzápětí po uplynutí 45 minut přivedeny instruktorem.
10. Nedostaví-li se rodič pro své dítě včas, nenese Vodní a saunový svět s.r.o. za dítě žádnou zodpovědnost
11. V průběhu trvání kurzu může dojít k jejich změnám či úpravám z důvodu různé zdatnosti a pokročilosti dětí nebo z důvodu odhlášení většího počtu účastníků.
12. Do kurzu nemají přístup rodiče a děti s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další klienty, tj. osoby zahmyzené a zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřenými ranami, osoby nachlazené a bacilonosiči. Dále pak osoby nacházející se v karanténě, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.
13. Po dobu lekce respektují účastníci pokyny trenéra/instruktora a zaměstnanců Vodního a saunového světa.


ČLÁNEK 6. Další informace

• Při výuce jsou zásadně používány pomůcky a hračky omyté, řádně dezinfikované, atestované a schválené Hlavním hygienikem ČR.
• Dezinfekci pomůcek zajištují instruktoři ZONY V POHYBU po každém ukončení kurzu. Poté jsou pomůcky uloženy v prostorách tomu určených.
• Před každým začátkem kurzu zkontroluje instruktor ZONY V POHYBU teplotu vody a vzduchu.
• Pokud do prostoru bazénu vstupuje s účastníky kurzu ještě další osoba jako doprovod, vstup má povolen pouze s předchozím souhlasem Vodního a saunového světa, v čistém oblečení (plavky/triko a šortky ke kolenům) a po umytí chodidel.

 

Nahoru